Teljes vaskötő kapacitás (TVK), Transzferrin, TIBC, Ferritin

A szervezet vasszállító fehérjéinek telítettségi állapotáról nyújt információt, mely a szérum vaskoncentráció és ferritin-koncentráció mérésével együtt a vasanyagcsere állapotáról ad felvilágosítást.

A teljes vaskötő kapacitás (TVK) meghatározását rendszerint a szérum vas teszttel együtt végzik el, ha túl alacsony vagy túl magas a szérum vas szint. Vashiányban a szérumvas-koncentráció alacsony, de a TVK emelkedett. Vastúlterhelés esetén – például hemokromatózisban – a szérum vas-koncentráció magas és a TVK alacsony vagy normális.

Jóllehet a teljes vaskötő kapacitással (TVK ) és a transzferrin két különböző vizsgálat, lényegében azonban ugyanazt mérik, ezért a legtöbb laboratóriumban csak az egyiket határozzák meg. Néhány laboratóriumban újabban mérik a nem telített (vasat nem kötött) transzferrin kötőhelyek vaskötő kapacitását is, ezt latens vaskötő kapacitásnak (LVK) hívják. Ha ehhez az értékhez hozzáadjuk a szérum vas vizsgálat eredményét, akkor megkapjuk a TVK-t.

A ferritin vizsgálatot abból a célból kérik, hogy megállapítsák, a szervezet mennyi vastartalékkal rendelkezik. A vizsgálatot általában a vas, a transzferrin és/vagy a teljes vaskötő kapacitás (TVK) meghatározásával együtt végzik. A vizsgálati eredményekből a páciens vas-státusza jól megítélhető.

 

Az egyes laborértékek normál tartománya számos tényezőtől függ (pl. a páciens kora, neme, a teszt módszere),
és az eredmények értékei laboratóriumonként eltérőek lehetnek, ezért laboreredményeit mindig a kezelőorvosa értékelje!

Online vásárlás